Ubezpieczenia 2017/2018

Procedura ubezpieczenia odbywa się wyłącznie na drodze elektronicznej, za pomocą strony do której link znajduje się na dole. W pierwszym kroku należy wykonać przelew składki na konto ubezpieczyciela, następnie przesłać potwierdzenie przelewu wraz z danymi osoby ubezpieczonej
i uposażonej za pomocą formularza poniżej. Po weryfikacji zgłoszenia zostanie wygenerowany certyfikat potwierdzający ubezpieczenie, który zostanie wysłany na podany w zgłoszeniu adres e-mail.


Wykonaj poniższe kroki, aby sie ubezpieczyć:
Wykonaj przelew w kwocie:
40 zł w przypadku NNW+OC- polisa NR 277086
50 zł w przypadku OC-P podstawowego- polisa A-A NR 289499
60 zł w przypadku OC-R rozszerzonego- polisa A-A NR 289499
90 zł- 40zł +50 zł- NNW+OC-P- polisa NR AA 277086, polisaNR AA 289499
100zł- 40zł +60zł- NNW+OC-R- polisa NR AA 277086, polisaNR AA 289499
na rachunek: 38 1240 6960 7170 0001 2027 7086 wpisując w tytule przelewu
imię i nazwisko, PESEL oraz numer polisy: A-A NR 277086 (NNW) i/lub A-A NR 289499 (OC-P podstawowe i rozszerzone), np. dla NNW + OC-P podstawowego:
Jan Nowak, PESEL 12369825478, polisa NR AA 277086, polisaNR AA 289499
Kwota: 90 zł
Odbiorca przelewu:
InterRisk TU S.A. VIG Oddział Katowice, 40-129 Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów NMP 11.

Wszystkie pytania odnośnie ubezpieczeń prosimy kierować na podany adres:

ubezpieczenia.sum17@gmail.com

W temacie prosimy podać swoje Imię i nazwisko
Informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie pod adresem: 

https://frkat.sum.edu.pl/ubezp/