ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Organizacja roku akademickiego 2017/2018:


1. SEMESTR ZIMOWY 01.10.2017 – 25.02.2018
w tym:
− zajęcia dydaktyczne (15 tygodni) 01.10.2017 – 04.02.2018
− wakacje zimowe 22.12.2017 – 07.01.2018
− sesja egzaminacyjna zimowa 05.02.2018 – 18.02.2018
− przerwa międzysemestralna 19.02.2018 – 25.02.2018
− sesja egzaminacyjna poprawkowa semestru zimowego 26.02.2018 – 11.03.2018

2. SEMESTR LETNI 26.02.2018 – 30.09.2018
w tym:
− zajęcia dydaktyczne (15 tygodni) 26.02.2018 – 17.06.2018
− wakacje wiosenne 29.03.2018 – 04.04.2018
− sesja egzaminacyjna letnia 18.06.2018 – 01.07.2018
− wakacje letnie 02.07.2018 – 30.09.2018
− sesja egzaminacyjna poprawkowa semestru letniego 01.09.2018 – 16.09.2018
- okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2017/2018 17.09.2018 – 30.09.2018


2. Ustalam dni 31 października 2017 r. i 2 maja 2018 r. dniami rektorskimi, wolnymi od zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków studiów.

3. Szczegółową organizację roku akademickiego na studiach niestacjonarnych oraz studiach prowadzonych w języku angielskim ustalają właściwi Dziekani, a zatwierdza Prorektor ds. Studiów i Studentów.