ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013 oraz 2013/2014

Organizacja roku akademickiego 2014/2015:

1. SEMESTR ZIMOWY 29.09.2014 – 22.02.2015
w tym:
− zajęcia dydaktyczne 29.09.2014 – 30.01.2015
− wakacje zimowe 22.12.2014 – 06.01.2015
− sesja egzaminacyjna zimowa 31.01.2015 – 15.02.2015
− przerwa międzysemestralna 16.02.2015 – 22.02.2015
− sesja egzaminacyjna poprawkowa semestru zimowego 23.02.2015 – 08.03.2015

2. SEMESTR LETNI 23.02.2015 – 30.09.2015
w tym:
− zajęcia dydaktyczne 23.02.2015 – 14.06.2015
− wakacje wiosenne 02.04.2015 – 08.04.2015
− sesja egzaminacyjna letnia 15.06.2015 – 05.07.2015
− wakacje letnie 06.07.2015 – 30.09.2015
− sesja egzaminacyjna poprawkowa semestru letniego 31.08.2015 – 13.09.2015


1. Ustalam dzień 3 października 2014 r. dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku wszystkich kierunków studiów.

2. Ustalam dzień 10 listopada 2014 r. dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich lat i kierunków studiów.