Projekty

Projekty Samorządu Studenckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach (w wersji sprzed kilku lat - obecnie mają wartość raczej historyczną, ale może kogoś do czegoś zainspirują ;)

Projekt zmian w regulaminie studiów .doc
Projekt zmian w regulaminie stypendiow .doc