Obwieszczenie Studenckiej Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego w Katowicach

dnia Monday 30 November 2015 - 13:04:50 | przez Kamil Tkacz
Zapraszamy do wzięcia udziału w II turze wyborów do Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach na kadencję 2016-2020

Od kandydatów wymaga się wyrażenia zgody na bierny udział w wyborach.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie swoich kandydatur w nieprzekraczalnym terminie
11 grudnia 2015


Wybory odbędą się 15 grudnia 2015

Lokale wyborcze:
ul. Medyków 18 – parter obok Auli im. Prof. Witolda Zahorskiego w godzinach 9:00 - 13:00
ul. Medyków 12A, DS1 w godzinach 13:00 - 16:00

Wątpliwości i zgłoszenia przyjmuje:
Michał Kosowski nr tel.: 530683864
Sylwia Jurgiewicz nr tel.: 667774840
(Zgłoszenia można też zostawiać w portierni DS 1 adresowane na Samorząd Studencki, złożenie należy potwierdzić wyżej wymienionym osobą drogą mailową, bądź telefonicznie)
Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej:

1. Joanna Bednarek
2. Aneta Biedroń
3. Dagmara Adamska
4. Anna Matusiak
5. Justyna Susfał

wzór oświadczenia:

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a ……………………………….., student Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach, świadom moich praw i obowiązków zgłaszam swoją kandydaturę do Rady Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
……………………………………
podpis
Numer tel.: …………………………….. adres e-mail: ……………………………………….

Obwieszczenie Studenckiej Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego w Katowicach

dnia Wednesday 18 November 2015 - 12:04:14 | przez Kamil Tkacz
Zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016-2020

Od kandydatów wymaga się wyrażenia zgody na bierny udział w wyborach.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie swoich kandydatur w nieprzekraczalnym terminie
27 listopada 2015


Wybory odbędą się 30 listopada 2015

Lokale wyborcze:
ul. Medyków 18 – parter obok Auli im. Prof. Witolda Zahorskiego w godzinach 9:00 - 13:00
ul. Medyków 12A, DS1 w godzinach 13:00 - 16:00

Wątpliwości i zgłoszenia przyjmuje:
Michał Kosowski nr tel.: 530683864
Sylwia Jurgiewicz nr tel.: 667774840
(Zgłoszenia można też zostawiać w portierni DS 1 adresowane na Samorząd Studencki, złożenie należy potwierdzić wyżej wymienionym osobą drogą mailową, bądź telefonicznie)
Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej:

1. Joanna Bednarek
2. Aneta Biedroń
3. Dagmara Adamska
4. Anna Matusiak
5. Justyna Susfał

wzór oświadczenia:

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a ……………………………….., student Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach, świadom moich praw i obowiązków zgłaszam swoją kandydaturę do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
……………………………………
podpis
Numer tel.: …………………………….. adres e-mail: ……………………………………….

Obwieszczenie Studenckiej Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego w Katowicach

dnia Wednesday 18 November 2015 - 12:03:18 | przez Kamil Tkacz
Zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach do Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Od kandydatów wymaga się wyrażenia zgody na bierny udział w wyborach.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie swoich kandydatur w nieprzekraczalnym terminie
27 listopada 2015


Wybory odbędą się 30 listopada 2015

Lokale wyborcze:
ul. Medyków 18 – parter obok Auli im. Prof. Witolda Zahorskiego w godzinach 9:00 - 13:00
ul. Medyków 12A, DS1 w godzinach 13:00 - 16:00

Wątpliwości i zgłoszenia przyjmuje:
Michał Kosowski nr tel.: 530683864
Sylwia Jurgiewicz nr tel.: 667774840
(Zgłoszenia można też zostawiać w portierni DS 1 adresowane na Samorząd Studencki, złożenie należy potwierdzić wyżej wymienionym osobą drogą mailową, bądź telefonicznie)
Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej:

1. Joanna Bednarek
2. Aneta Biedroń
3. Dagmara Adamska
4. Anna Matusiak
5. Justyna Susfał

wzór oświadczenia:

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a ……………………………….., student Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach, świadom moich praw i obowiązków zgłaszam swoją kandydaturę do Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
……………………………………
podpis
Numer tel.: …………………………….. adres e-mail: ……………………………………….

Obwieszczenie Studenckiej Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego w Katowicach

dnia Wednesday 18 November 2015 - 11:58:41 | przez Kamil Tkacz
Zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach do Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach na kadencję 2016-2020

Od kandydatów wymaga się wyrażenia zgody na bierny udział w wyborach.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie swoich kandydatur w nieprzekraczalnym terminie
27 listopada 2015


Wybory odbędą się 30 listopada 2015

Lokale wyborcze:
ul. Medyków 18 – parter obok Auli im. Prof. Witolda Zahorskiego w godzinach 9:00 - 13:00
ul. Medyków 12A, DS1 w godzinach 13:00 - 16:00

Wątpliwości i zgłoszenia przyjmuje:
Michał Kosowski nr tel.: 530683864
Sylwia Jurgiewicz nr tel.: 667774840
(Zgłoszenia można też zostawiać w portierni DS 1 adresowane na Samorząd Studencki, złożenie należy potwierdzić wyżej wymienionym osobą drogą mailową, bądź telefonicznie)
Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej:

1. Joanna Bednarek
2. Aneta Biedroń
3. Dagmara Adamska
4. Anna Matusiak
5. Justyna Susfał

wzór oświadczenia:

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a ……………………………….., student Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach, świadom moich praw i obowiązków zgłaszam swoją kandydaturę do Rady Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
……………………………………
podpis
Numer tel.: …………………………….. adres e-mail: ……………………………………….

Obwieszczenie Studenckiej Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego w Katowicach

dnia Wednesday 18 November 2015 - 11:57:31 | przez Kamil Tkacz
Zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach uzupełniających do:
Rady Wydziału

Od kandydatów wymaga się wyrażenia zgody na bierny udział w wyborach.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie swoich kandydatur w nieprzekraczalnym terminie
27 listopada 2015


Wybory odbędą się 30 listopada 2015

Lokale wyborcze:
ul. Medyków 18 – parter obok Auli im. Prof. Witolda Zahorskiego w godzinach 9:00 - 13:00
ul. Medyków 12A, DS1 w godzinach 13:00 - 16:00

Wątpliwości i zgłoszenia przyjmuje:
Michał Kosowski nr tel.: 530683864
Sylwia Jurgiewicz nr tel.: 667774840
(Zgłoszenia można też zostawiać w portierni DS 1 adresowane na Samorząd Studencki, złożenie należy potwierdzić wyżej wymienionym osobą drogą mailową, bądź telefonicznie)
Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej:

1. Joanna Bednarek
2. Aneta Biedroń
3. Dagmara Adamska
4. Anna Matusiak
5. Justyna Susfał

wzór oświadczenia:

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a ……………………………….., student Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach, świadom moich praw i obowiązków zgłaszam swoją kandydaturę do Rady Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
……………………………………
podpis
Numer tel.: …………………………….. adres e-mail: ……………………………………….

Wyniki wyborów uzupełniających do Wydziałowego Samorządu Studenckiego

dnia Wednesday 28 October 2015 - 17:11:33 | przez Kamil Tkacz
Wyniki wyborów do Wydziałowego Samorządu Studenckiego Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


1. Wydano kart do głosowania:327
2. Oddano kart do głosowania ogółem: 327
3. Oddano kart do głosowania ważnych: 326
4. Oddano kart do głosowania nieważnych: 1

Wyniki w odniesieniu do kandydatów:1 Magdalena Mularska 16
2 Maciej Koźlik 89
3 Daria Mazurek 52
4 Maciej Krupowies 144
5 Maciej Kisiel 25


Do Wydziałowego Samorządu Studenckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach dostaje się 1 kandydat z najwyższą liczbą głosów.Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów.

Skład komisji:


Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


______________
Joanna Bednarek

Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej


______________
Aneta Biedroń

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Wydziału

dnia Wednesday 28 October 2015 - 17:09:27 | przez Kamil Tkacz
Poniżej zamieszczamy wyniki z wyborów uzupełniających z grupy studentów do Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

1. Wydano kart do głosowania:327
2. Oddano kart do głosowania ogółem:327
3. Oddano kart do głosowania ważnych:327
4. Oddano kart do głosowania nieważnych:0
5. Wyniki w odniesieniu do kandydatów:


Kolejno: lp, nazwisko, imię, liczba głosów oddanych na „TAK”, liczba głosów oddanych na „NIE”, liczba głosów wstrzymujących się, liczba głosów nieważnych, uzyskał mandat.


1 Katarzyna Wilczyńska 180 49 86 10 TAK
2 Tadeusz Kurlandt 172 58 85 10 TAK
3 Paulina Brożek 180 56 79 10 TAK
4 Magdalena Doręgowska 172 55 88 10 TAK
5 Ewa Barczyk 207 49 63 6 TAK
6 Michał Pomianowski 172 61 83 9 TAK
7 Agata Lorych 201 51 68 5 TAK
8 Maciej Krupowies 253 24 43 5 TAK
9 Paweł Małek 196 50 75 4 TAK
10 Paulina Majek 225 35 58 7 TAK
11 Zuzanna Stawiarska 189 54 74 8 TAK
12 Monika Orlińska 190 51 76 8 TAK
13 Magdalena Mularska 179 59 80 7 TAK
14 Piotr Piekiełko 221 47 52 5 TAK

Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów.

Skład komisji:

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
Joanna Bednarek

Członkini Wydziałowej Komisji Wyborczej
Aneta Biedroń

Wybory Uzupełniające do Wydziałowego Samorządu Studenckiego

dnia Wednesday 14 October 2015 - 13:33:30 | przez Kamil Tkacz
OBWIESZCZENIE

Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziałowego Samorządu Studenckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach

Zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach uzupełniających do:
Wydziałowego Samorządu Studenckiego na kadencję 2014-2017

Od kandydatów wymaga się wyrażenia zgody na bierny udział w wyborach oraz przedstawienia listy poparcia co najmniej 20 studentów Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach.

Formularz poparcia dostępny poprzez http://samorzad-wlk.sum.edu.pl/e107_images/Okazyjne/OswiadczenieWSS.doc

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie swoich kandydatur w nieprzekraczalnym terminie

26 października 2015r.

Wybory odbędą się

28 października 2015 r.

ul. Medyków 18 – parter obok Auli im. Prof. Witolda Zahorskiego w godzinach 9:00-13:00

ul. Medyków 12A, DS1 w godzinach 13:15 - 16:00

Wątpliwości i zgłoszenia przyjmuje:
Michał Kosowski nr tel.: 530683864
Sylwia Jurgiewicz nr tel.: 667774840
(Zgłoszenia można też zostawiać w portierni DS 1 adresowane na Samorząd Studencki)
Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej:

1. Joanna Bednarek
2. Aneta Biedroń
3. Dagmara Adamska
4. Anna Matusiak
5. Justyna Susfał

OBWIESZCZENIE Studenckiej Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego w Katowicach

dnia Wednesday 14 October 2015 - 13:19:19 | przez Kamil Tkacz
Zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach uzupełniających do:
Rady Wydziału

Od kandydatów wymaga się wyrażenia zgody na bierny udział w wyborach.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie swoich kandydatur w nieprzekraczalnym terminie
26 października 2015


Wybory odbędą się 28 października 2015

Lokale wyborcze:
ul. Medyków 18 – parter obok Auli im. Prof. Witolda Zahorskiego w godzinach 9:00 - 13:00
ul. Medyków 12A, DS1 w godzinach 13:00 - 16:00

Wątpliwości i zgłoszenia przyjmuje:
Michał Kosowski nr tel.: 530683864
Sylwia Jurgiewicz nr tel.: 667774840
(Zgłoszenia można też zostawiać w portierni DS 1 adresowane na Samorząd Studencki)
Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej:

1. Joanna Bednarek
2. Aneta Biedroń
3. Dagmara Adamska
4. Anna Matusiak
5. Justyna Susfał

wzór oświadczenia:

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a ……………………………….., student Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach, świadom moich praw i obowiązków zgłaszam swoją kandydaturę do Rady Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
……………………………………
podpis
Numer tel.: …………………………….. adres e-mail: ……………………………………….

Wyniki wyborów

dnia Wednesday 03 June 2015 - 14:52:30 | przez Kamil Tkacz

Wyniki wyborów uzupełniających do Wydziałowego Samorządu Studenckiego Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


1. Wydano kart do głosowania:94
2. Oddano kart do głosowania ogółem:93
3. Oddano kart do głosowania ważnych:91
4. Oddano kart do głosowania nieważnych:2

Wyniki w odniesieniu do kandydatów:

1 Gilewska Justyna 44
2 Pietrzko Magdalena 48

Do Wydziałowego Samorządu Studenckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach dostaje się kandydat z najwyższą ilością głosów.

-------------------

Wyniki z wyborów uzupełniających z grupy studentów do Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

1. Wydano kart do głosowania:94
2. Oddano kart do głosowania ogółem:94
3. Oddano kart do głosowania ważnych:94
4. Oddano kart do głosowania nieważnych:0
5. Wyniki w odniesieniu do kandydatów:

Lp Nazwisko Imię Liczba głosów oddanych na „TAK” Liczba głosów oddanych na „NIE” Liczba głosów wstrzymujących się Liczba głosów nieważnych Uzyskał mandat?
1. Barczyk Ewa 23 29 7 35 NIE
2. Borycka Aleksandra 18 33 8 35 NIE
3. Brączkowski Jakub 50 15 12 17 TAK
4. Buras Łukasz 58 30 4 2 TAK
5. Gilewska Justyna 39 23 5 27 TAK
6. Jaszek Piotr 46 22 3 23 TAK
7. Leszczyńska Maja 63 13 4 14 TAK
8. Lorych Agata 22 29 7 36 NIE
9. Małek Paweł 21 29 7 37 NIE
10. Nurkowska Olga 20 30 7 37 NIE
11. Polak Katarzyna 14 36 8 36 NIE


Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów.

Idź do strony   <<        >>