Obwieszczenie SWKW WLK z dnia 24.05.2018

dnia Tuesday 29 May 2018 - 18:55:09 | przez Administrator
Obwieszczenie Studenckiej Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego w Katowicach

Zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach uzupełniających do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego

Od kandydatów wymaga się wyrażenia zgody na bierny udział w wyborach oraz przedstawienia listy poparcia co najmniej 20 studentów Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie swoich kandydatur w nieprzekraczalnym terminie
6 czerwca 2018

Wybory odbędą się 7 czerwca 2018

Lokale wyborcze:
ul. Medyków 18 – parter obok Auli im. Prof. Witolda Zahorskiego w godzinach 9:00 - 12:30
ul. Medyków 12A, DS1 w godzinach 13:00 - 16:00

Wątpliwości i zgłoszenia przyjmuje:
Agnieszka Rak, adres email: rak.agnieszka94@gmail.com
Zgłoszenia można zostawiać w portierni DS 1 adresowane na Samorząd Studencki, złożenie należy potwierdzić wyżej wymienionej osobie drogą mailową.
Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej:

1. Agnieszka Rak
2. Szymon Mizera
3. Łukasz Buras
4. Paweł Florek
5. Martyna Moll

wzór oświadczenia:

Do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a ……………………………….., student Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach, świadom moich praw i obowiązków zgłaszam swoją kandydaturę do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
……………………………………
podpis
Numer tel.: …………………………….. adres e-mail: ……………………………………….

oraz lista poparcia co najmniej 20 studentów Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach.

Formularz poparcia dostępny poprzez

http://samorzad-wlk.sum.edu.pl/e107_images/Okazyjne/OswiadczenieWSS.doc

Pamiętajcie aby zamienić Wydziałowy Samorząd Studencki na Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego!!!

dnia Tuesday 15 May 2018 - 18:15:40 | przez Administrator
UBEZPIECZENIA 2017/18

Przypominamy o obowiązku nabycia ubezpieczenia które jest niezbędne do wakacyjnej praktyki studenckiej.

Informacje o ubezpieczeniu oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie pod adresem: 

https://frkat.sum.edu.pl/ubezp/

Wszystkie pytania odnośnie ubezpieczeń prosimy kierować na podany adres:

ubezpieczenia.sum17@gmail.com

W temacie prosimy podać swoje Imię i nazwisko 

Wyniki wyborów uzupełniających do Wydziałowego Samorządu Studenckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach

dnia Monday 12 December 2016 - 14:11:54 | przez Administrator
Protokół z prac Wydziałowej Komisji Wyborczej dla Studentów Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 5 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie Uchwały nr 84/2015 Senatu SUM z dnia 24 czerwca 2015 r. oraz art. 21 ust. 1 pkt. J Regulaminu Samorządu Studenckiego, Wydziałowa Komisja Wyborcza dla Studentów Wydziału Lekarskiego w Katowicach przeprowadziła w dniu 5 grudnia 2016 r. wybory uzupełniające do Wydziałowego Samorządu Studenckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W dniu 3 grudnia 2016 r. przyjmowano zgłoszenia kandydatów przedstawicieli studentów do Wydziałowego Samorządu Studenckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przyjęto zgłoszenia od 5 kandydatów.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. i Regulaminem Samorządu Studenckiego przeprowadzono głosowanie w lokalach wyborczych przy ul. Medyków 18 – parter obok Auli im. Prof. Witolda Zahorskiego oraz ul. Medyków 12A, DS1

W dniu wyborów nie stwierdzono łamania zasad ciszy wyborczej. Głosowanie w Okręgu przebiegało w spokoju. Przed głosowaniem komisyjnie sprawdzono urnę wyborczą oraz zapieczętowano ją.

1. Uprawnionych do głosowania: 2240
2. Wydano kart do głosowania: 191
3. Oddano kart do głosowania ogółem: 191
4. Oddano kart do głosowania ważnych: 187
5. Oddano kart do głosowania nieważnych: 4

Liczba głosów oddana na poszczególnych kandydatów:
Nr. Nazwisko i imię Liczba głosów
1. Weronika Uniejewska 114
2. Martyna Moll 64
3. Dominik Bendkowski 63
4. Konrad Drążek 75
5. Paweł Florek 62

W wyniku głosowania do Wydziałowego Samorządu Studenckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2014- 2017 wybrano następujące osoby:
Lp. NAZWISKO i imię
1. Weronika Uniejewska
2. Konrad Drążek

Komisja Wyborcza w składzie:
1. Michał Kosowski
2. Sylwia Jurgiewicz
3. Michał Smoleński
4. Barbara Tarsa
5. Marek Hajduk

Ubezpieczenia 2016/2017

dnia Thursday 17 November 2016 - 10:13:53 | przez Administrator
UBEZPIECZENIA!!
Ruszyła akcja ubezpieczeniowa. Zasady są identyczne jak w tamtym roku- składka wynosi 40, 00 PLN, całkowita suma ubezpieczenia NNW wynosi 26 000 PLN i OC 20 000 PLN. Ubezpieczenie działa od momentu wpłacenia powyższej kwoty na konto ubezpieczyciela, chyba że wpłacicie ją do 31 grudnia 2016 r. wtedy ubezpieczenie będzie obejmować czas od 1 października 2016 r. Ubezpieczenie jest ważne do 30 września 2017 r. Ubezpieczenie nie jest oczywiście obowiązkowe jednakże ze względu na konkurencyjną cenę myślimy że warto wziąć tę ofertę pod uwagę. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów można kontaktować się z koordynatorem ds. Ubezpieczeń Wydziału Lekarskiego w Katowicach Michałem Smoleńskim.
tel. 509051814
email: lekmichalsmolenski@gmail.com
Strona, na której znajdziecie instrukcję jak się ubezpieczyć oraz gdzie znajduje się formularz zgłoszeniowy:
https://frkat.sum.edu.pl/ubezp/
UWAGA: W tym roku absolutnie wszyscy muszą przesłać swoje zgłoszenie przez formularz - nie będą wydawane "papierowe" wersje potwierdzenia ubezpieczenia. Jeśli ktoś zrobi przelew na poczcie lub w placówce banku, będzie musiał te potwierdzenie zeskanować i dołączyć do formularza.
[Nadesłane przez Administrator]

Wyniki wyborów uzupełniających do RWLK SUM na kadencję 2012-2016

dnia Tuesday 01 December 2015 - 10:24:43 | przez Kamil Tkacz
Poniżej zamieszczamy wyniki z wyborów uzupełniających z grupy studentów do Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

1. Wydano kart do głosowania:141
2. Oddano kart do głosowania ogółem:141
3. Oddano kart do głosowania ważnych:131
4. Oddano kart do głosowania nieważnych:10
5. Wyniki w odniesieniu do kandydatów:


Kolejno: lp, nazwisko, imię, liczba głosów oddanych na „TAK”, liczba głosów oddanych na „NIE”, liczba głosów wstrzymujących się, liczba głosów nieważnych, uzyskał mandat.


1 Michał Smoleński 86 15 30 0 TAK
2 Mateusz Rok 74 21 36 0 TAK
3 Paweł Florek 87 20 24 0 TAK
4 Gałuszka Michalina 86 23 22 0 TAK
5 Wojciech Smyk 82 20 29 0 TAK


Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów.

Skład komisji:

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
Joanna Bednarek

Członkini Wydziałowej Komisji Wyborczej
Aneta Biedroń

Wyniki wyborów do Senatu SUM

dnia Tuesday 01 December 2015 - 10:19:42 | przez Kamil Tkacz
Poniżej zamieszczamy wyniki wyborów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2016-2020, które odbyły się dnia 30.11.2015r.

1. Uprawnionych do głosowania: 2127
2. Wydano kart do głosowania: 141
3. Oddano kart do głosowania ogółem: 141
4. Oddano kart do głosowania ważnych: 138
5. Oddano kart do głosowania nieważnych: 3

Liczba głosów oddana na poszczególnych kandydatów:

Nr. Nazwisko i imię Głosy ZA Głosy PRZECIW
1. Kosowski Michał 111 27
2. Krupowies Maciej 99 39
3. Bańka Piotr 32 106
4. Balcerak Sławomir 20 118

W wyniku głosowania do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016- 2020 wybrano następujące osoby:
Lp. NAZWISKO i imię
1. Kosowski Michał
2. Krupowies Maciej

Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący – Joanna Bednarek ……………………………….

Członkowie:
Aneta Biedroń ……………………………….


Oświadczenie Studenckiej Wydziałowej Komisji Wyborczej

dnia Tuesday 01 December 2015 - 10:15:51 | przez Kamil Tkacz
W związku ze zmianami ordynacji wyborczej, które nastąpiły na naszym Uniwersytecie Studencka Wydziałowa Komisja Wyborcza oświadcza, iż przeprowadzone dnia 30.11.2015 r. wybory do Rady Wydziału Lekarskiego oraz do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020 uznane zostały za nieważne w związku z nieodpowiednim poinformowaniem wyborców o sposobie oddawania głosów na poszczególnych kandydatów. W związku z powyższym wybory do Rady Wydziału Lekarskiego oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020 odbędą się ponownie dnia 15 grudnia w godzinach 9:00-13:00 pod aulą A3 oraz 13:00-16:00 w Domu Studenta nr 1.

Obwieszczenie Studenckiej Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego w Katowicach

dnia Monday 30 November 2015 - 13:07:49 | przez Kamil Tkacz
Zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach uzupełniających do:
Rady Wydziału

Od kandydatów wymaga się wyrażenia zgody na bierny udział w wyborach.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie swoich kandydatur w nieprzekraczalnym terminie
11 grudnia 2015


Wybory odbędą się 15 grudnia 2015

Lokale wyborcze:
ul. Medyków 18 – parter obok Auli im. Prof. Witolda Zahorskiego w godzinach 9:00 - 13:00
ul. Medyków 12A, DS1 w godzinach 13:00 - 16:00

Wątpliwości i zgłoszenia przyjmuje:
Michał Kosowski nr tel.: 530683864
Sylwia Jurgiewicz nr tel.: 667774840
(Zgłoszenia można też zostawiać w portierni DS 1 adresowane na Samorząd Studencki, złożenie należy potwierdzić wyżej wymienionym osobą drogą mailową, bądź telefonicznie)
Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej:

1. Joanna Bednarek
2. Aneta Biedroń
3. Dagmara Adamska
4. Anna Matusiak
5. Justyna Susfał

wzór oświadczenia:

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a ……………………………….., student Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach, świadom moich praw i obowiązków zgłaszam swoją kandydaturę do Rady Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
……………………………………
podpis
Numer tel.: …………………………….. adres e-mail: ……………………………………….

Obwieszczenie Studenckiej Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego w Katowicach

dnia Monday 30 November 2015 - 13:06:40 | przez Kamil Tkacz
Zapraszamy do wzięcia udziału w II turze wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów SUM w Katowicach na kadencję 2016-2020

Od kandydatów wymaga się wyrażenia zgody na bierny udział w wyborach.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie swoich kandydatur w nieprzekraczalnym terminie
11 grudnia 2015


Wybory odbędą się 15 grudnia 2015

Lokale wyborcze:
ul. Medyków 18 – parter obok Auli im. Prof. Witolda Zahorskiego w godzinach 9:00 - 13:00
ul. Medyków 12A, DS1 w godzinach 13:00 - 16:00

Wątpliwości i zgłoszenia przyjmuje:
Michał Kosowski nr tel.: 530683864
Sylwia Jurgiewicz nr tel.: 667774840
(Zgłoszenia można też zostawiać w portierni DS 1 adresowane na Samorząd Studencki, złożenie należy potwierdzić wyżej wymienionym osobą drogą mailową, bądź telefonicznie)
Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej:

1. Joanna Bednarek
2. Aneta Biedroń
3. Dagmara Adamska
4. Anna Matusiak
5. Justyna Susfał

wzór oświadczenia:

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a ……………………………….., student Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach, świadom moich praw i obowiązków zgłaszam swoją kandydaturę do Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
……………………………………
podpis
Numer tel.: …………………………….. adres e-mail: ……………………………………….

Obwieszczenie Studenckiej Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego w Katowicach

dnia Monday 30 November 2015 - 13:05:46 | przez Kamil Tkacz
Zapraszamy do wzięcia udziału w II turze wyborów do Senatu SUM w Katowicach na kadencję 2016-2020

Od kandydatów wymaga się wyrażenia zgody na bierny udział w wyborach.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie swoich kandydatur w nieprzekraczalnym terminie
11 grudnia 2015


Wybory odbędą się 15 grudnia 2015

Lokale wyborcze:
ul. Medyków 18 – parter obok Auli im. Prof. Witolda Zahorskiego w godzinach 9:00 - 13:00
ul. Medyków 12A, DS1 w godzinach 13:00 - 16:00

Wątpliwości i zgłoszenia przyjmuje:
Michał Kosowski nr tel.: 530683864
Sylwia Jurgiewicz nr tel.: 667774840
(Zgłoszenia można też zostawiać w portierni DS 1 adresowane na Samorząd Studencki, złożenie należy potwierdzić wyżej wymienionym osobą drogą mailową, bądź telefonicznie)
Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej:

1. Joanna Bednarek
2. Aneta Biedroń
3. Dagmara Adamska
4. Anna Matusiak
5. Justyna Susfał

wzór oświadczenia:

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a ……………………………….., student Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach, świadom moich praw i obowiązków zgłaszam swoją kandydaturę do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
……………………………………
podpis
Numer tel.: …………………………….. adres e-mail: ……………………………………….

Idź do strony       >>